Prestheia Sykehjem

Presteheia Sykehjem og Omsorgsboliger, Kristiansand
Totalt areal 11 600 m2. 64 sykehjemsplasser, 15 dagsenterplasser og 24 omsorgsboliger.