Statsarkivet

Arkivsenteret i Kulturbunker Dora, Trondheim.

Der samarbeider Statsarkivet i Trondheim, Byarkivet, Interkommunalt arkiv og NTNU Universitetsbiblioteket. Areal 7.600 m2.
Påbygg kontorfløy til ubåtbunkeren Dora. 3 lesesaler, resepsjonsarealer, kantine/kafe, kontorarealer, møterom, sosiale soner og resepsjonsarealer.