Siste referanseprosjekt

Hovedkontoret til Det Norske oljeselskap, Residencekvartalet på Trondheim torg.
Nytt bygg med tilliggende verneverdig bygning (hotell Residence, bygget i 1913)

Totalt areal 5 200 m2
200 kontorarbeidsplasser, stille rom, møterom, styrerom, garderober, sosiale soner, trapperom, bibliotek, salong, allrom og resepsjonsarealet.

Det ble lagt vekt på:

•    Hvordan utrykket skulle bli mellom nytt og gammelt kontorbygg.
•    Vektlegge firmaprofilen.
•    Energisparing , sensorstyrt belysning.
•    Ta hensyn til valg av lyd-absorberende materialer.
•    Gode soneinndelinger som stille rom, sosiale soner, arbeidssoner osv.
•    Viktig at kontorarealene blir funksjonelle for brukerne.
•    Skape et godt og kreativt arbeidsmiljø.
•    Gode ergonomiske løsninger.
•    Gjenbruk av gamle møbler.
•    Miljø
•    Universell utforming

Arkipel Interiørdesign har designet resepsjonsskranke, bokhyller til bibliotek og ståbord i sosiale soner.

2011 Trondheim kommunes byggeskikkpris – Residencekvartalet AS, hovedkontoret til Det Norske Oljeselskap.

Ble tildelt arkitekt Svein Skibnes Arkitektkontor AS og Reinertsen AS.

Arkipel Interiørdesign AS hadde ansvaret for interiørprosjekteringen.